Cijenik

Garantirano vrijeme odziva
Intervencija na lokaciji korisnika u roku 24 sata
Udaljena intervencija (tel, e-mail, fax, udaljeni pristup Internetom) u roku 1 – 2 sata
Prosječno vrijeme odziva na lokaciji korisnika 2 – 4 sata
Cijene usluga
Sat rada servisera 200,00 kn
Sat rada sistem administratora 250,00 kn
Sat rada projektanta, programera 300,00 kn
Stručno savjetovanje po satu 350,00 kn
Dolazak Zagrebačka županija 50,00 kn
Računovodstvo za obrte Od 1.000,00 kn
Računovodstvo za poduzeća Od 1.200,00 kn

Izražene cijene su bez PDV-a